Stichting Vrienden van het Bredewegfestival

De Stichting Vrienden van het Bredewegfestival bestaat uit betrokken buurtgenoten. Het doel van de stichting is
a. het werven van gelden tot behoud van het Bredewegfestival.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zo wil de stichting helpen om het Bredewegfestival elk jaar opnieuw mogelijk te maken.

Het bestuur

Willem Schilder /voorzitter
Lauerent van der Maesen / secretaris
Frits van Mechelen / penningmeester

Het bestuur werkt geheel op vrijwillige, dus onbezoldigde basis.

Contact- en administratieve gegevens

Stichting Vrienden van het Bredewegfestival
Bredeweg 20
1098 BR Amsterdam
telefoon: 020 – 6654923
KvK: 66386527
RSIN: 8565.27.439
web: bredewegfestival.nl/vrienden
mail: vrienden@bredewegfestival.nl

Documenten

Beleidsplan, augustus 2016.

Financieel verslag, november 2016.

Jaarrekening 2016 – Begroting 2017

 

e15-IMG_4577_2

 

 

 
 
 
 
      
    
  Sinds 1977
info@bredewegfestival.nl
© 2022 Stichting Bredewegfestival
Overname tekst, beeld en logo
alleen na toestemming

 
   
info@bredewegfestival.nl
© 2022 Stichting Bredewegfestival
Overname
alleen na toestemming