Bestuursleden gezocht

Bestuursleden gezocht

 

De Stichting Bredewegfestival zoekt in verband met het verstrijken van bestuurstermijnen enthousiaste nieuwe bestuursleden om per direct mee te draaien in het huidige bestuur en bij het Bredewegfestival 2023 als bestuurslid aan te treden. Zo kunnen aspirant-bestuursleden meedraaien in het bestuur en kijken welke functie ze leuk vinden.
Heb je zin om met een aantal enthousiaste buurtbewoners dit geweldige festival te organiseren? Meld je dan aan via info@bredewegfestival.nl.

Een vernieuwd bestuur, een vernieuwd festival

In de afgelopen twee jaar dat wij het festival niet hebben kunnen organiseren vanwege corona, lukte het ons ook niet nieuwe bestuursleden en vrijwilligers te vinden. Dat is natuurlijk begrijpelijk. Maar met het Bredewegfestival 2022 in het vooruitzicht, gaan we ervan uit dat dat nu wel lukt. Vooral omdat de nieuwe bestuursleden alle ruimte hebben het Bredewegfestival na deze festivalloze periode opnieuw ‘uit te vinden’ – en tegelijk het mooie uit onze traditie te koesteren.

Samenstelling en benoemingstermijn bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een algemeen bestuurslid met de portefeuille logistiek en veiligheid. Het bestuur bestaat idealiter uit vijf personen. De benoemingstermijn is vijf jaar.

Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering van de activiteiten en het beheer van de financiën van de Stichting Bredewegfestival, met als doel te zorgen voor de continuïteit van het jaarlijkse Bredewegfestival. Het bestuur maakt het mogelijk dat de verschillende commissies hun werk kunnen doen, zoals de programmering van de podia en straattheater, Opera op Straat en Poëzie onder de Lampenkap, en nog veel meer.

Tijdsbesteding

Het bestuur vergadert doorgaans eenmaal per zes weken, behalve tijdens de zomervakantie (juli en augustus). Verder is er een aantal maal per jaar overleg met de commissies, met de gemeente, stadsdeel Oost en andere stakeholders.

Belangstelling?

Heb je belangstelling? Of wil je met een van ons praten om meer te weten te komen over wat het betekent om het Bredewegfestival te helpen organiseren? We horen graag van je via info@bredewegfestival.nl!

One Response to Bestuursleden gezocht

 

Gemeente Amsterdam

      Amsterdams Fonds voor de Kunst

NUON Foundation


Fonds voor Oost

Scharrelslagerij Cees de Bouter


Intratuin

Nederlands Philharmonisch Orkest / Nederlands Kamerorkset

 

Gemeente Amsterdam

      Amsterdams Fonds voor de Kunst

NUON Foundation


Fonds voor Oost

Scharrelslagerij Cees de Bouter


Intratuin

Nederlands Philharmonisch Orkest / Nederlands Kamerorkset

 
      
    
  Sinds 1977
info@bredewegfestival.nl
© 2022 Stichting Bredewegfestival
Overname tekst, beeld en logo
alleen na toestemming

 
   
info@bredewegfestival.nl
© 2022 Stichting Bredewegfestival
Overname
alleen na toestemming